Komunikat Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku w sprawie aktualności okresu świadczeniowego programu 500+

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziły istotne zmiany w zakresie okresu, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2020, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021, bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie kontynuowania jego pobierania w 2020 roku.

Od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku ( wówczas w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego po 31 maja 2021 r., wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021, drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 r., drogą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty).

Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/ opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenie to – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 – zostało przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Z poważaniem

Agnieszka Mieloch

Przewiń do góry Skip to content