Zaproszenie z Fundacji Wzajemnej Pomocy Barka

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wspólnie zmierzają w kierunku podjęcia w naszej gminie działań na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej.

Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego naszego państwa. Zgodnie z ponad dwudziestoletnią tradycją i 30-letnim doświadczeniem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, ten rodzaj działań jest skuteczną odpowiedzią partnerów lokalnych na problemy polityki społecznej. Opierając się na tej idei, chcielibyśmy ponowić działania zmierzające do animowania w gminie Kórnik partnerstwa lokalnego.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie w dniu 18.09.2019 roku o godzinie 16.30 w Strażnicy OSP w Kórniku Spotkanie dotyczyć będzie m.in. możliwości pozyskiwania środków przez lokalne stowarzyszenia, współpracy na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia nowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Będziemy ogromnie zaszczyceni jeśli zechcą Państwo wziąć udział w tym spotkaniu.

Z poważaniem
Barbara Sadowska
Fundacja Pomocy Wzajemnej „ Barka”