Ogłoszenie Dyrektora OPS

Zwraca się z apelem, aby wszyscy klienci ograniczyli do minimum wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej, a sprawy związanie z uzyskaniem pomocy lub złożeniem wniosku załatwili za pomocą poczty elektronicznej, drogą pocztową lub poprzez e-puap.

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami:

  • świadczenia rodzinne (61) 8 170 054 wew. 23
  • świadczenia 500 + (61) 8 170 054 wew. 26
  • pomoc społeczna (61) 8 170 054 wew. 22, 25
  • oraz e- mail ops@ops.kornik.pl

Wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku będą zamieszczane na stronie internetowej: www.ops.kornik.pl