Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Informuję, że na stanowisko inspektora do spraw świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku komisja konkursowa wybrała Panią Magdalenę Karaśkiewicz zam. Rogalinek

Na konkurs wpłynęło 12 ofert. Jedna z ofert nie spełniła  wymogów  formalnych. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 5 kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Magdalena Karaśkiewicz wykazała  się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka  spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję wywiązywania się z powierzonych zadań i obowiązków.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch