Bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób doznających przemocy w rodzinie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku informuje, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań podjęło działania służące wsparciu osób doświadczających przemocy w rodzinie w okresie pandemii. Mieszkańcy między innymi Gminy Kórnik mogą skorzystać z nieodpłatnej profesjonalnej pomocy psychologiczno-terapeutycznej, obejmującej : konsultację, poradnictwo psychologiczne i psychoedukację oraz terapie traumy.

Usługi świadczone są zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, takich jak WhatsApp, Zoom, Skype, a także telefonicznie.

W sytuacjach wyjątkowych, związanych z brakiem lub znaczącym utrudnieniem, możliwości swobodnego skorzystania z pomocy oferowanej zdalnie, istnieje możliwość korzystania z pomocy oferowanej w formie bezpośredniego kontaktu ze specjalistą w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej przy ul. Głogowskiej 27 w Poznaniu ( w bezpośrednim sąsiedztwie zintegrowanego centrum komunikacyjnego PKP/PKS).

Kontakt z konsultantami Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego PCPS, którzy udzielają zainteresowanym osobom wszelkich informacji oraz umówią spotkanie ze specjalistą (psychologiem, psychoterapeutą) jest możliwy pod numerem telefonu 612211112 w następujące dni tygodnia:

  • Poniedziałek od 16.00 do 20.00
  • Wtorek od 12.00 do 16.00
  • Środa od 16.00 do 20.00
  • Czwartek od 16.00 do 20.00
  • Piątek od 8.00 do 12.00

Zapraszam do skorzystania z proponowanej pomocy.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch