Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. – Pobierz PDF(131KB)