Wnioski o dodatek osłonowy – zmiany od 1 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo przypominamy, że od 1 sierpnia 2022 r., dochody gospodarstwa domowego, uzyskane w 2021 r. stanowią podstawę do ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch