Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miasto i Gmina Kórnik przystąpiła do realizacji programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pod nazwą Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Flaga i godło Polski

Całkowity koszt realizacji programu w 2022 roku wynosi 259 550,00 zł.

Całkowita kwota dofinansowania ze środków funduszu w 2022 roku  wynosi 259 550,00 zł.

Realizatorem programu, na terenie Miasta i Gminy Kórnik, jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku.