Ogłoszenie  w sprawie konkursu na stanowisko inspektora ds. świadczeń w  dziale świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Informuję, iż konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń w dziale świadczeń  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku nie został rozstrzygnięty.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów formalnych.

Agnieszka Mieloch
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku