Środowiskowe Centrum Wsparcia Psychicznego w Kórniku

Bezpłatna pomoc psychologiczna oraz psychiatryczna

\"\"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku wspólnie z Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychoedukacji w Poznaniu zapraszają osoby z gminy Kórnik, które :

  • doświadczają różnych trudności życiowych,
  • przeżywają długotrwały stres,
  • doświadczyły straty, np. śmierci bliskiej osoby, rozwodu, rozstania,
  • w przeszłości korzystały lub nadal korzystają ze wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego.

W naszym Centrum działa Zespół Leczenia Środowiskowego.

Pacjenci znajdują się pod fachową, kompleksową opieką, obejmującą pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz pielęgniarską, pracownika socjalnego, terapeuty środowiskowego oraz asystentów zdrowia.

Otwiera to możliwość leczenia psychiatrycznego osobom mającym problemy z poruszaniem się i opuszczaniem własnego miejsca zamieszkania.

Oferujemy również gamę grup psychoterapeutycznych . Są to spotkania osób połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim.

Grupy te tworzone są dla osób z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, przeżywających kryzys, cierpiących na zaburzenia lękowe czy również osób potrzebujących treningu asertywności lub regulacji emocji.

W sprawie umówienia wizyty prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku: Panią Magdą Szczepaniak oraz Panią Malwiną Grelus pod numerem telefonu + 48 61 81 70 054 wew. 25 lub +48 784 055 462.