Komunikat Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

W związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu pt.,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ‘’ – edycja 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do współpracy osoby chętne do pełnienia funkcji osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.

Asystentem może zostać osoba, która:

  • posiada dokument formalnie potwierdzający nabycie kompetencji jako:

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, pielęgniarka, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog,

  • posiada sześciomiesięczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi ( również praca w wolontariacie )
  • nie może być osobą spokrewnioną z osobą niepełnosprawną ( rodzicem, rodzeństwem, dzieckiem, dziadkiem, babcią, wnukiem oraz teściem, inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym )

Osoby chętne do współpracy poproszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kórniku pod numerem telefonu 618170-054 wew.27

Agnieszka Mieloch