Dodatek osłonowy 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia  2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia .

WAŻNE :

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia  Ministra Klimatu i Środowiska

W momencie opublikowania wzoru zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.     

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie :

  • jednoosobowym – 2100 zł
  • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. Zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 roku wynosi:

228, 80 zł dla gospodarstwa domowego  jednoosobowego

343,20 zł dla gospodarstwa  domowego składającego się z 2 do 3 osób

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:

286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.