Aktualności

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kórniku zapraszają mieszkańców gminy na otwarte spotkanie dotyczące opieki nad chorującym członkiem rodziny w dniu 28 października 2023 roku …

Portal internetowy bliskochorego.pl

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku w zakładce ,, Pomoc Społeczna’’ znajdziecie Państwo dostęp do portalu bliskochorego.pl Znajduje się tam pomocnik online …

Bezpłatne szkolenie na pracownika socjalnego

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6 zaprasza do nauki osoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać potrzebującym. Można bezpłatnie zdobyć dyplom w zawodzie pracownika socjalnego, nauka odbywa …

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie papierowej na nowy okres świadczeniowy 2023/ 2024 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2023 roku, a w przypadku wniosków …

Świadczenia rodzinne 2023/2024

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2023 za pośrednictwem E-puap oraz portalu Empatia. W formie papierowej …