Waldemar Nowak

Informacje w sprawie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

​Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną pod warunkiem, że główne źródła ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji …

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Czytaj więcej…

Uwaga! Do 30 listopada można składać wnioski o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

20 września 2022 r. Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Dodatek dla gospodarstw domowych …

Uwaga! Do 30 listopada można składać wnioski o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła Czytaj więcej…

Scroll to Top
Przewiń do góry Skip to content